Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Foundation Lions Clubs International Foundation
Hoppa till sidfot

Okorrigerat brytningsfel

Okorrigerat brytningsfel

section

Problemet

Brytningsfel inträffar när ögat inte riktigt kan fokusera bilder på näthinnan, vilket gör att man ser suddigt. Detta beror på myopi (närsynthet), hyperopi (långsynthet), astigmatism och presbyopi (ålderssynthet). När brytningsfel inte korrigeras eller när korrektionen är felaktig kan de orsaka svår synnedsättning och t.o.m. blindhet. Brytningsfel kanske inte åtgärdas av flera olika skäl, såsom brist på kännedom eller att personen eller familjen inte märker det, begränsad tillgång till eller att man inte har råd med korrigerande tjänster och glasögon, samt kulturella idéer som motarbetar användning av glasögon.

Global påverkan

Okorrigerade brytningsfel står för 43 procent av världens synnedsättningar, och fem miljoner människor har blivit blinda. Hälften av alla fall av brytningsfel upptäcks aldrig eller behandlas inte. Denna brist på behandling gör att okorrigerat brytningsfel är den ledande orsaken till blindhet bland barn och ungdomar. På grund av URE lider mer än 12 miljoner barn med synnedsättning i åldrarna fem till 15 också av viktiga problem i sin utveckling eftersom inlärning ofta är baserad på synen.

Behandling

Brytningsfel kan lätt korrigeras med glasögon eller andra ingrepp. Behandlingen är kostnadseffektiv, har stor betydelse för livskvaliteten och kan förhindra problemet att försämras till en svår synnedsättning eller blindhet.

SightFirsts arbete

Genom medel insamlade under kampanjen SightFirst II har URE blivit ett nytt programområde för stiftelsen. LCIF och SightFirst arbetar för att bekämpa URE runtom i världen.

Medelprioriteringar

SightFirst stödjer kapacitetsuppbyggnad och utveckling av system för tillverkning och utdelning av nya glasögon och är inriktat på utsatta barn i skolåldern. Följande prioriteringar ska göras för URE-projekt:

 • Fokusera på kapacitetsuppbyggnad och utveckling av system för tillverkning och utdelning av nya glasögon, snarare än att tillhandahålla enskilda glasögon,
 • Inrikta sig på utsatta barn i skolåldern och andra befolkningsgrupper,
 • Vara flexibel vad gäller metod att anpassa till varje miljö,
 • Hjälpa till att utveckla omfattande och hållbara synvårdssystem,
 • Använda och/eller samlar in data för att identifiera och utvärdera projekt,
 • Ge högkvalitativa synvårdstjänster,
 • Engagera lionmedlemmar för propaganda.
 • Projekt ska innehålla dessa delprojekt:
  • Samhällsbaserad tidig upptäckt och remisstjänster,
  • Diagnos och tillgång till glasögon vid synvårdscentra,
  • Uppföljning och följsamhet.

SightFirst-projekt måste generellt fokusera på de viktigaste orsakerna till blindhet på nationell eller större regional nivå. Dessa projekt når ut till befolkningsgrupper som är utsatta eller som har begränsad eller ingen tillgång till synvårdstjänster. Programmet bekostar högkvalitativa, hållbara projekt som ger synvårdsservice, utvecklar infrastruktur, utbildar personal och/eller ger rehabilitering och utbildning i fattiga samhällen.

section

Hitta mer information, såsom SightFirsts anslagsansökan, sjukdomsspecifika frågeformulär och långsiktig policy.

För att få veta mer om statistiken för okorrigerat brytningsfel som finns på den här sidan, besök följande: World Health Organization: Visual Impairment and Blindness
Hoppa till toppen