Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Foundation Lions Clubs International Foundation
Hoppa till sidfot

Lions Clubs International Foundations sekretesspolicy

Lions Clubs International Foundations sekretesspolicy

section

Lions Clubs International Foundation (LCIF) åtager sig att skydda personlig information för våra webbplatsbesökare, donatorer och lionmedlemmar. Personlig information varken säljs, hyrs ut eller delas med någon person eller organisation.

Normal webbplatsanvändning
Normalt kan du besöka LCIF:s sajt utan att uppge någon personlig information om dig själv. Den enda information som LCIF samlar in är standard webbanvändningsuppgifter, internetoperatör, operativsystem, webbläsartyp, besökta sidor, nedladdningar, webbplatsreferenter, datum för besök. Denna information hjälper LCIF att mäta webbplatsaktiviteten, förbättra vår webbplats och bättre betjäna våra besökare.

Insamling av personlig, identifierbar information
LCIF är medveten om vikten av att skydda personlig information för våra webbplatsbesökare, donatorer och Lions medlemmar. Kontaktinformation för våra besökare, donatorer och lionmedlemmar samlas bara in för att möjliggöra kommunikation när sådana data lämnas frivilligt. Denna information används endast för att främja vårt mål och stödja lionklubbarna runtom i världen i att tjäna sina lokala hemorter och världssamfundet. Besökare, donatorer eller lionmedlemmar kan när som helst säga nej till aktiviteter för direktmarknadsföring. Vi kan använda tjänsteföretag, såsom trafikkonsulter för webbplatser, att genomföra vissa aktiviteter för vår räkning De kan få tillgång till den personliga information de behöver, men de varken använder eller offentliggör informationen i något annat syfte.

Personlig information samlas också in för att LCIF ska kunna genomföra sina nödvändiga dagliga aktiviteter såsom:

 • Att hitta nya donatorer
 • Granskning av anslagsansökningar och beslut om finansiering.
 • Rapportering om donationer och anslag
 • Distribution av publiceringar, inklusive årsredovisningen.
 • Sammanställning av medlemsprofiler och trender för att stödja utvecklingsprogram.
 • Granskning och övervakning av program
 • Planering av kongresser och möten
 • Besvarande av informationsbeställningar,
 • Kontaktinformation för lionledare, såsom tidigare och nuvarande internationella tjänstemän, direktorer och styrelsemedlemmar, rådsordförande och guvernörsråd i multipeldistrikt, distrikts- och vice distriktsguvernörer, LCIF-ordförande i multipeldistrikt och distrikt, klubbtjänstemän, anslagsadministratörer, projektordförande och tekniska rådgivare,
 • Främjande av PR-aktiviteter och företagsallianser
 • Stöd till Lions Clubs International och andra antagna serviceprogram
 • Frisläppande av information till Lions Clubs International Foundation:s förtroenderåd och lämpliga rådgivande kommittéer.
 • Frisläppande av information enligt gällande lag eller i samband med juridiska eller statliga utredningar
 • Andra syften som godkänts av LCIF:s förtroenderåd.

Sekretess för onlinedonator
Om du gör en donation eller köper något via LCIF:s onlineformulär med kreditkort, överförs denna information till en säker onlinebetalningstjänst som är fristående från LCIF. All betalningsinformation som insamlats är skyddad av mjukvara i samband med överföring, vilken krypterar all din personliga information så att den på ett säkert sätt kan överföras via Internet. Vi uppger bara en begränsad del av ditt kreditkortsnummer när vi bekräftar en donation, beställning eller annan transaktion. Vi lämnar inte ut ditt kreditkortsnummer eller annan kontoinformation till tredje part utan ditt medgivande eller om det är nödvändigt för att uppfylla vårt åtagande, såsom, men inte begränsat till, ge kvittens på en donation genom att skicka ut ett erkännande.

Lösenordsskydd
LCIF skyddar personlig information genom att använda lösenordsskyddade områden och begränsa tillgängligheten till sådan information. Det är viktigt att du skyddar ditt lösenord. Papper som innehåller personlig information förvaras i arkiv med begränsad åtkomst.

Cookies
LCIF kan lägga in en “cookie,” en liten fil, i webbläsaren på en besökares dator. Inställningar i denna cookie gör att LCIF:s webbplats kommer ihåg din information vid ditt nästa besök, så att informationen inte behöver anges på nytt. Därmed kan vi ge dig bättre service. Du kan ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte lägger in cookies från LCIF.
Om du vill ändra något i din personliga information eller ta bort information, e-posta oss på lcif@lionsclubs.org

Externa länkar
Länkar till externa webbplatser på LCIF:s webbplats finns där om besökaren vill använda dem. LCIF tar inte ansvar för sekretesshantering eller innehåll på externa webbplatser, och all information som besökare lämnar på externa sajter täcks inte av denna sekretessförklaring.

Säkerhet
Vi varken licensierar, säljer eller delar ut till tredje part personligt identifierbar information som frivilligt lämnats på LCIF:s sajt utom enligt vad som beskrivs här, och inte utan samtycke. All information som LCIF får av dem som använder LCIF:s webbplats, och av donatorer eller lionmedlemmar, förvaras med största försiktighet och säkerhet, och används inte på något annat sätt än vad som sägs i denna sekretesspolicy, eller annan webbplatsspecifik policy, eller på sätt vi inte har uttryckligt medgivande för. Endast behöriga anställda har rätt att få tillgång till personligt identifierbara data om besökare på webbplatsen, donatorer och lionmedlemmar, och denna tillgång är begränsad till vad som rimligen behövs för att den anställde ska kunna utföra sina arbetsuppgifter, såsom att ge kundservice. LCIF använder ett flertal tekniker och säkerhetsåtgärder för att skydda informationen som lagras i våra system så att de inte går förlorade, missbrukas, hämtas eller yppas av obehöriga, ändras eller förstörs. Trots dessa säkerhetsåtgärder kan vi inte stå för eller garantera att personlig information kan skyddas mot förlust, missbruk eller ändring av tredje part.

Policyändringar
LCIF kan ändra denna policy med jämna mellanrum. När ändringar görs lägger vi ut information om detta på vår webbplats. Eller besök den här sidan ibland för att se ändringar. Vid funderingar eller frågor om denna policy, kontakta Lions Clubs International Foundation på 630 468 6901 eller lcif@lionsclubs.org. Du kan också läsa våra riktlinjer för konfliktlösning här.

Borttagning från lista
För att tas bort från LCIF:s posts eller e-postlista kontakta LCIF på lcif@lionsclubs.org. Genom att be om att bli borttagen från e-postlistan kommer du inte längre att få uppdateringar från LCIF och Lions Clubs International. Eller du kan använda sig av länken "unsubscribe" längst ner på varje e-nyhetsbrev.

Hoppa till toppen