Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Foundation Lions Clubs International Foundation
Hoppa till sidfot

Särskilda gåvoområden

Särskilda gåvoområden

section

Lions Clubs International Foundation (LCIF) kommer nu att kunna hjälpa fler människor än någonsin tidigare. Melvin Jones Fellowship- (MJF) erkännande innefattar donationer till fyra områden. Donatorer kan få erkännanden för MJF och PMJF när de ger sitt stöd till:

  • Område med störst behov: Stödjer alla programområden och ger LCIF flexibilitet att ytterligare stödja initiativ där mer medel behövs eller där behovet är mest brådskande. Bekostar projekt som uppfyller en mängd olika samhällsbehov inom andra områden än syn, katastrof och ungdom, såsom mässlingprogrammet, vattenbrunnar och yrkesutbildningsprogram för handikappade.
  • Katastrof: Gör att LCIF kan styra medel till områden som bäst behöver hjälp efter katastrofer för att ge omedelbar, mindre brådskande och långsiktig hjälp. Stiftelsen kan omedelbart ge medel till storskalig katastrofhjälp istället för att samla in och dela ut medel över en tidsperiod på veckor eller månader.
  • Syn: Medel som stödjer hundratals synrelaterade aktiviteter, allt från att utrusta synvårdskliniker till att dela ut blindskriftsdatorer till synskadade.
  • Ungdom: Stödjer Lions Quest-programmet och andra initiativ såsom förbättringar av infrastrukturen inom utbildning och program som hjälper utsatta ungdomar.

Medel riktade till “Område med störst behov” ger LCIF möjlighet att ge ekonomiskt stöd till valfritt program inom de fyra andra allmänna områdena. Donatorer uppmuntras att ha detta alternativ i åtanke när de skänker pengar.

Donera nu på www.lcif.org/donate och välj ett initiativ på rullistan. Donationer som görs till dessa programområden från oktober 2011 kan ge ett MJF-erkännande.

section

Hoppa till toppen