Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Foundation Lions Clubs International Foundation
Hoppa till sidfot

Vanliga frågor

Vanliga frågor

section

Få svar på dina frågor om välgörenhetsdonationer. Om din fråga inte besvaras här använd länken längst på sidan ner för att kontakta oss. 

Jag är intresserad av att göra en välgörenhetsdonation till LCIF. Vilka möjligheter finns det?
Välgörenhetsdonationer kan göras av en privatperson eller i någon annan persons namn. Vi har många former av erkännande och utmärkelser. För information om olika slags donationer och erkännandeprogram för LCIF, besök avsnittet Gåvosätt på webbplatsen.

Vilken är donationsprocessen? Finansierar donationer administrativa kostnader eller går 100 procent av donationerna till hjälpprogram?
Donationer kan göras online på www.lcif.org/donate eller de kan skickas till LCIF.

Alla USA-checkar från banker i USA skall skickas till:
Lions Clubs International Foundation
Department 4547
Carol Stream, IL 60122

Elektroniska överföringar ska skickas till:
JP Morgan Chase, N.A.
10 S. Dearborn Street
Chicago, IL 60603, USA
ABA-nummer 021000021
Kontoinnehavarens namn: Lions Clubs International Foundation
Kontonummer: 754487312
Swift-kod: CHASUS33

I länder där LCI har bankkonton kan medel sättas in i lokal valuta. Se till att kontrollera organisationens officiella växelkurser som visas på klubbens månadsutdrag. När du skickar in medel via lokal insättning är det viktigt att faxa, skriva brev eller e-post till LCIF med en kopia av bankens insättningskvitto och information angående vem donationen skall tillräknas.

Om medel möter kriterierna för Melvin Jones Fellowship (donationer gjorda till allmänna anslag för att stödja ungdomar, möta humanitära behov, ge katastrofhjälp, bevara syn och till område med störst behov) kan MJF-donation erhållas. Vanlig handläggningstid för MJF är två till fyra veckor. Många länder kanske tar ut tull- och momsavgifter för import av MJF-plaketter eller andra erkännanden och utmärkelser. Ansvaret för dessa avgifter ligger på den person eller lokala klubb som tar emot föremålen.

Skattemässigt ansvar och transparens är viktigt för LCIF. LCIF fortsätter säkerställa att alla donerade medel används effektivt och hjälper ännu fler människor. Donationer finansierar lång- och kortsiktiga programutgifter, bland annat anslag. Baserat på förväntad avkastning på investeringarna förväntas investeringarnas nettoavkastning vara tillräcklig för att täcka förväntade kostnader för administration och utgifter.

Hur står sig LCIF i jämförelse med andra välgörenhetsorganisationer?
LCIF är stolt över att bedriva en mängd goda kvalitetsprojekt. LCIF står för kvalitet (effektiva program med utmärkt uppföljning), effektivitet är unik (den enda lionstiftelse som tjänar hela världen). Stiftelsen blev faktiskt utsedd till främsta privata organisation för partnerskap av dessa skäl av Financial Times.

LCIF har även förtjänat en 4-stjärnig bedömning från Charity Navigator för sjätte året i rad för sin effektiva bokföringshantering och sitt engagemang för ansvarstagande och transparens. Denna 4-stjärniga bedömning anger att LCIF konsekvent utför sitt uppdrag på ett skattemässigt ansvarsfullt sätt. LCIF:s donatorer kan vara försäkrade om att deras donationer används till stöd för de program som de är ämnade för.

Hur kan jag ta reda på mer information om LCIF:s finansiella effektivitet?
Vi tar gärna chansen att ge dig mer information om våra finanser och program. Läs gärna vår senaste årsredovisning. För mer information om det gångna årets finanser, se vår reviderade bokslutshandling eller LCIF:s skattedeklaration (formulär 990).

Vilka typer av erkännande finns?
Det finns flera olika sorters erkännanden beroende på vilken typ av donation som getts. Dessa erkännande skickas till donatorn. Observera att många länder kanske tar ut tull- och momsavgifter för import av plaketter. Ansvaret för dessa avgifter ligger på den person eller lokala klubb som tar emot plaketten.

Kan man öronmärka en donation för ett specifikt ändamål eller projekt genom LCIF? I så fall, kan jag motta Melvin Jones Fellowship (MJF) för donationen?
LCIF ber att donatorer ger till generella anslag som stödjer våra fyra viktigast fokusområden: tillhandahålla katastrofhjälp, hjälpa ungdomar, förhindra blindhet och tillgodose humanitära behov. Donatorer kan också ge till området med störst nöd. Dessa donationer stödjer storskaliga projekt världen över. MJF finns tillgänglig för donatorer som ger till dessa specifika områden och för ej öronmärkta donationer endast. Tyvärr kan LCIF inte acceptera donationer till specifika lokala projekt. Men stiftelsen stödjer många lionprojekt och initiativ genom anslagsprogram för projekt som uppfyller anslagskriterierna.

Kan ett erkännande såsom Melvin Jones Fellowship skickas ut innan LCIF mottagit donationen?
LCIF:s styrelsepolicy kräver att donationen måste ha mottagits vid huvudkontoret innan ett erkännande kan skickas ut. För att vara säker på att behandlingen går fort och att erkännande går ut direkt ska nödvändig dokumentation finnas med, exempelvis en ifylld ansökningsblankett för Melvin Jones Fellowship.

Bör bidrag samlas ihop och skickas till LCIF med vissa mellanrum?
Medel bör skickas utan dröjsmål. Därmed kan givarens data hållas uppdaterade och LCIF kan skicka erkänsla och utmärkelser. Dessutom kan checkar som läggs undan bli för gamla så att det ibland krävs en ny check från donatorn.

Hur bör man skicka donationer?
I USA är det bäst att skicka personlig check eller bank-check. Checkar som sänds från utlandet måste vara i USD och dragna på en amerikansk bank, vilket snabbar upp behandling och minskar de höga internationella bankavgifterna. Checkar kan skickas till LCIF:s låsta postbox, inte till LCIF:s fysiska adress. I länder där LCI eller LCIF har bankkonton kan medel sättas in i lokal valuta till ett motvärde i USD som motsvarar aktuellt belopp. Man ska då använda Lions officiella växelkurs som ses på klubbens månadsutdrag. En kopia på bankkvittot måste skickas till LCIF tillsammans med ifyllda formulär. Faxa eller posta dokumentationen till LCIF Donor Services.

Till vem ska checkar eller bankväxlar skrivas?
Ange LCIF som mottagare på check eller bankväxel. Om gåvan är avsedd för ett speciellt ändamål, skriv namn på det konto den ska gå till på checkens framsida och andra dokument (Till exempel "El Salvador jordbävningsinsats." För ospecificerade donationer, skriv syftet med donationen, till exempel "Melvin Jones Fellowship/mottagarens namn," "klubbplakett,"  "36 stödmedlemmar," "till Melvin Jones Fellowship" osv.).

Kan jag betala min donation med mitt kreditkort?
LCIF kan ta emot donationer som betalas med kreditkort från Visa, MasterCard, American Express och Discover. Donationer kan göras säkert och snabbt på webbplatsen. Vi accepterar inte kreditkortsdonationer via telefon. Om du behöver hjälp med att göra en donation på webbplatsen kontaktar du avdelningen Donor Assistance.

Vad har LCIF för återbetalningspolicy i dag?
Återbetalningar av donationer kan göras upp till 30 dagar efter att donationen genomförts. Återbetalningar görs till det ursprungliga betalningssättet utom när det gäller kontanta donationer som återbetalas med en check. Donationer som gjorts med kreditkort återbetalas till det kreditkort som använts. Kontakta LCIF Donor Services för mer information på 630 203 3836 eller via e-post till donorassistance@lionsclubs.org

Kan man få givarrapporter från LCIF?
Vilka sorters rapporter som finns tillgängliga finns listade online och kan begäras från Donor Assistance Department.

Hur får jag mer information om donationer?
För frågor om tidigare donationer, om att göra en ny donation eller för att ansöka om erkännande, såsom ett Melvin Jones Fellowship, kontakta Donor Assistance.

Du kan läsa allmänna Vanliga frågor för mer information om hur LCIF använder donationer.

section

Hoppa till toppen