Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Foundation Lions Clubs International Foundation
Hoppa till sidfot

Andra erkännandeprogram

Andra erkännandeprogram

section

Individuella utmärkelser och erkännanden

Hedersrulla

LCIF:s hedersrulla ger erkännande till personer som donerar USD 100 till LCIF eller i vilkas namn en donation gjorts av andra. Mottagarna får ett diplom och deras namn läggs till i hedersrullan vid det internationella huvudkontoret.

Minnesdonationer

LCIF ger erkännande till personer som donerar till stiftelsen till minne av någon. Donatorn får ett tackkort och den avlidnes familj får ett kort som informerar om donationen. Minnesdonationer på mindre än USD 1 000 tillgodoräknas inte för Melvin Jones Fellowship.

Humanitära partner

Serviceutmärkelser

Utmärkelse till människovän

LCIF-utmärkelsen till en människovän ger ett erkännande till några få lionmedlemmar som har stött LCIF på högsta nivå. LCIF:s ordförande avgör vilka mottagare som får en medalj.

LCIF:s utmärkelse Händer som hjälper
LCIF:s utmärkelse Händer som hjälper ger erkännande till lionmedlemmar som främjar LCIF:s rykte och stödjer LCIF på klubb-, region-, distrikts- eller multipeldistriktsnivå, eller via media. För ansökan, fyll i nomineringsformuläret och skicka med dokumentation om främjande aktiviteter.

Klubbutmärkelser

Klubbplakett

Klubbplaketten ger erkännande till lionklubbar som donerar minst USD 1 000 till LCIF. Om klubben så vill kan den istället för plaketten få ett tygmärke eller chevronmärke.

MJF tygmärke

Klubbar får ett Melvin Jones Fellowship tygmärke och chevronmärke första gången en medlem tilldelas en Melvin Jones Fellowship. Klubben får ett chevronmärke under följande år första gången en medlem får ett MJF.

100 procent MJF-standar

Klubbar får ett 100 % Melvin Jones Fellowship-standar när alla nuvarande klubbmedlemmar är Melvin Jones Fellows. LCIF-ordförande ger även klubben ett certifikat i samband med den internationella kongressen.

100 procent MJF-tygmärke

Klubbar får ett diamantformat tygmärke när alla nuvarande medlemmar når första nivån i det progressiva programmet för Melvin Jones Fellowship. Klubbar får diamantformade märken när alla medlemmar når nya nivåer i det progressiva programmet. LCIF-ordförande ger även klubben ett certifikat i samband med den internationella kongressen.

100 procent stödjande medlem, tygmärke

Klubbar får ett 100 % stödjande medlemmars tygmärke och chevronmärke första gången alla medlemmar blir stödjande medlemmar. Klubbar får ett chevronmärke för varje följande år de uppnår 100 % stödjande medlemskap.

Distriktsutmärkelser

Uppskattningscertifikat

Distrikt där alla klubbar donerar till LCIF under verksamhetståret får ett certifikat som erkännande. Distriktsguvernören och LCIF:s distriktskootrdinator får också ett 100 procent klubbstödscertifikat som erkännande.

Topp tio-certifikat

De 10 distrikt i världen som donerar mest till LCIF under ett verksamhetsår får ett tio-i-toppcertifikat. Distriktens LCIF-koordinator erhåller också ett certifikat.

Företagsutmärkelser

Humanitära partner

Företag som donerar mer än USD 100 000 får erkännande som humanitära partners. Namn på partners skrivs in på humanitära partnerväggen vid det internationella huvudkontoret.

Företagsplakett

Företag som donerar minst USD 1 000 till LCIF för en företagsplakett.

section

Hoppa till toppen