Stöd LCIF

Donera i dag

Berika människors liv runtom i världen. mer

Melvin Jones Fellowship
MJF-nålenMelvin Jones Fellowship (MJF) ger ett erkännande för donationer på USD 1 000. Det är en grundpelare för LCIF och står för 75 % av stiftelsens intäkter. Som ett erkännande för humanitärt arbete är MJF en hedersbetygelse som ges till dem som donerar USD 1 000 till LCIF eller till dem för vilka andra donerat medel.

Bidrag kan ges av enskilda (även icke lionmedlemmar), klubbar eller distrikt. Donationer kan ges som engångsbelopp eller med delbelopp på minst USD 100 över en femårsperiod. Melvin Jones Fellows får en fin rockslagsnål, en plakett och ett gratulationsbrev.

Man kan ge bidrag och välja MJF som mottagare vid ett senare tillfälle. Skriv "Melvin Jones Fellow som namnges senare" på check eller inbetalningskort. När en enskild persons eller en grupps personliga donationer ackumulerats så att en klubb kan utse en mottagare av Melvin Jones Fellowship behöver LCIF givarnas skriftliga medgivande. Bifoga sådan dokumentation med den ifyllda MJF-ansökan som skickas till LCIF Donor Services.

För bidrag till eller frågor om Melvin Jones Fellowships, kontakta LCIF Donor Services Department på 630 571 5466, ankn. 6897 eller e-posta oss. För ansökan, använd MJF ansökningsblankett.

*Observera att många länder kanske tar ut tull- och momsavgifter för import av Melvin Jones Fellowship-plaketter. Ansvaret för dessa avgifter ligger på den person eller lokala klubb som tar emot plaketten.

PMJF-nålar

Progressive Melvin Jones Fellowships

Progressiva Melvin Jones Fellowship (PMJF)-programmet är ett sätt för donatorer att utöka sitt intresse för LCIF. Det finns 100 erkännandenivåer, en för varje donation av USD 1 000 utöver det första MJF-bidraget. För varje bidrag på USD 1 000 finns en unik nål.

Efter att ha bidragit med USD 100 000 blir donatorerna Humanitära partners.

För att beställa utbytesnålar eller göra en PMJF-donation, kontakta Donor Services på 630 468 6897 eller e-posta oss. Priser för nålbyten varierar beroende på nivå.

MJF-fakta

  • MJF etablerades 1973 och det progressiva programmet startade 1986 som svar på Lions önskemål att utöka sitt engagemang för LCIF.
  • Donationer genom MJF står för 75 % av stiftelsens årliga intäkter.
  • Det finns 100 nivåer i det progressiva programmet.
  • Det mesta av de medel som samlades in under den första SightFirst-kampanjen och SightFirst II kom genom MJF-donationer.
  • I slutet av december 2011 fanns det 331 684 MJF:er och 61 493 PMJF:er i hela världen.
  • Alla MJF:er inbjuds till en årlig lunch som hålls under kongressen (biljettköp krävs). MJF-lunchen startade år 1984 och har hållits vid varje kongress sedan dess.
  • Namnen på MJF:er visas på en dator i LCIF-rummet på internationella huvudkontoret.
print